ผลเสียที่เกิดพฤติกรรมผู้เล่นที่ไม่เหมาะสมในกีฬาเปตอง

ผู้เล่นทุกกีฬาควรมีมารยาทและรู้จักการประพฤติที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างการแข่งขันหรือหลังจากจบการแข่งขันไปแล้ว หากมีการประพฤติที่ไม่เหมาะสม อาจมีผลตอการแข่งขันได้ แล้วผลเสียที่เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ไม่ควรทำในการแข่งขันจะมีอะไรบ้าง  หากอยากรู้ในรายละเอียด วันนี้มีความรู้ในเรื่องนี้มาฝากกัน รับรองว่าเป็นความรู้ที่จะทำให้คุณเปลี่ยนพฤติกรรมไปเลย

ความรู้ที่นำมาฝากกันนี้เป็นความรู้ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้เล่นเปตอง หากกระทำไป อาจมีผลต่อการแข่งขันได้ ซึ่งผู้เล่นที่มีพฤติกรรมที่เสียมารยาทอย่างรุนแรงต่อ เจ้าหน้าที่ ผู้ตัดสิน  ผู้เล่นคนอื่น หรือผู้ชม จะต้องถูกลงโทษตามนี้

  1. ให้ออกจากการแข่งขัน
  2. ถอนใบอนุญาต
  3. ยึดหรือริบรางวัลที่ได้
  • โดยการลงโทษเป็นการบังคับใช้สำหรับผู้เล่นที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและสามารถบังคับใช้กับผู้ร่วมทีมได้ด้วย
  • หากโดนลงโทษตามข้อ 1 2  จะอยู่ในอำนาจของผู้ตัดสิน
  • หากโดนยึดหรือโดนริบของรางวัล จะอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน และมีการยึดไป 48 ชั่วโมง หลังจากนั้นจะมีการพิจารณาอีกที

การโดนลงโทษจะมีการโดนลงทาจากขั้นน้อยไปขั้นหนักถึงขั้นยึดรางวัล ดังนั้นแล้วผู้เล่นทุกคนควรมีสติในการแข่งขัน และรู้จักควบคุมอารมณ์ ควบคุมพฤติกรรมของตนเองเพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อทีมและผลเสียต่อตัวเองในภายหลัง เพราะผลเสียที่ตามมมาก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมด้วย