องค์ประกอบของทีมในกีฬาเปตอง

กีฬาทุกชนิดล้วนมีองค์ประกอบของทีมที่แตกต่างกันไป ตามจำนวน ตามหน้าที่ที่ต้องมีในการแข่งขัน แต่ถ้าเป็นกีฬาเปตองแล้วไม่มีความยุ่งยากในเรื่ององค์ประกอบของทีม เนื่องจากใช้คนน้อย และแต่ละคนมีหน้าที่ที่เด่นในแต่ละคนอย่างชัดเจนอยู่แล้ว จึงไม่ทำให้เกิดความวุ่นวายง่าย ซึ่งองค์ประกอบของทีมจะมีรายละเอียดอะไรนั้นไปดูกันเลย

องค์ประกอบของทีมในกีฬาเปตองที่นำมาฝากกันในวันนี้มีรายละเอียดที่จะทำให้คุณรู้ได้เลยว่ากีฬาเปตองมีกี่ประเภท ในหนึ่งทีม จะต้องประกอบไปด้วยผู้เล่นไหนบ้าง แล้วมีจำนวนกี่คนในหนึ่งทีม ดังนั้นไปดูรายละเอียดขององค์ประกอบของทีมกันดังนี้เลย

  1. ทีมที่มีผู้เล่น 3 คน  แต่ละคนในทีมต้องมีลูกเปตองคนละ 2 ลูก
  2. ทีมที่มีผุ้เล่น 2 คน ให้แต่ละคนในทีมมีลูกเปตองคนละ 3 ลูก
  3. ทีมที่มีผู้เล่น 1 คน ให้มีลูกเปตอง 3 ลูก

ประเภทของแต่ละทีมจะมีผู้เล่นที่ไม่เท่ากัน ความแตกต่างในเรื่องของกติกาในการเล่นก็จะแตกต่างกันไป เพราะกีฬานี้ก็เหมือนกับกีฬาชนิดอื่นๆที่มีทั้งการแข่งขันเดี่ยว คู่ และทีม หากผู้เล่นคนใดที่สนใจในการแข่งขันประเภทไหนก็ต้องศึกษาในรายละเอียดขององค์ประกอบทีมนั้นๆ จะได้มีความรู้ และรู้จักวางแผนในการแข่งขันครั้งนั้นๆ เพื่อชัยชนะ และเพื่อประสบการณ์ที่ได้จากการแข่งขันในแต่ละครั้ง อย่างไรแล้วผู้เล่นทุกคนก็ต้องรู้จักระมัดระวังและรอบคอบในการเล่นทุกครั้งด้วย