ผู้เล่นในกีฬาเปตอง

กีฬาเปตองเป็นกีฬาที่เล่นกันเป็นทีม ซึ่งแต่ละทีมจะมีสมาชิกที่มีความโดดเด่นกันในแต่ละด้าน แต่สิ่งสำคัญที่สุดในการเล่นเป็นทีมคือความสามัคคี หากผู้เล่นทุกคนมีใจรักในกีฬาชนิดนี้และมีความสามัคคีกัน รับรองได้เลยว่าจะต้องทำให้ทีมได้ชัยชนะมาแน่นอน แต่ความสามัคคีก็ไม่ได้ช่วยให้ชนะตลอด เป็นผู้เล่นต้องรู้จักกติกาในกีฬานี้ด้วย เพื่อเป็นไปตามกติกาที่ตั้งไว้

กติกาผู้เล่นในกีฬาเปตองนี้ไม่มีอะไรยาก หรือเป้นกติกาที่ทำให้ผู้เล่นลำบากใจ เพียงแต่เป็นกติกาให้ผู้เล่นได้เกิดความเข้าใจมากขึ้น ซึ่งผู้เล่นทุกคนต้องรู้จักการปฏิบัติของผู้เล่นดังนี้

  1. ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งที่เป็นฝ่ายชนะจากการเสี่ยงโยนลูกเป้า เมื่อโยนแล้วให้เลือกจุดเริ่มต้น แล้ววาดเป็นวงกลม เพื่อเป็นจุดเล่นของฝ่ายตัวเอง โดยเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม 0.35 – 0.50 เมตร ไม่มีสิ่งกีดขวางอยู่ในบริเวณนั้น และห่างจากเส้นสนาม 1 เมตร
  2. ผู้ที่เตรียมเล่นจะต้องอยู่ในวงกลม เท้าห้ามเหยียบเส้น ให้ร่างกายอยู่ในวงกลม เมื่อโยนลูกขาทั้งสองข้างต้องติดอยู่กับพื้นห้ามยกเด็ดขาด
  3. ไม่บังคับให้คนใดคนหนึ่งเป็นคนโยนลูกคนแรกเสมอไป
  4. ไม่ให้ผู้เล่นตัดสินใจเปลี่ยนสนามการแข่งขันเอง หากสนามใช้งานไม่ได้

การเป็นผู้เล่นที่ดีต้องรู้จักเคารพในกฎกติกาที่ได้ตั้งไว้ กติกาทั้ง 4 ข้อนี้ หากผู้เล่นสามารถทำตามได้ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่ดีในกีฬาชนิดนี้แล้ว