ผลเสียที่เกิดพฤติกรรมผู้เล่นที่ไม่เหมาะสมในกีฬาเปตอง

ผู้เล่นทุกกีฬาควรมีมารยาทและรู้จักการประพฤติที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างการแข่งขันหรือหลังจากจบการแข่งขันไปแล้ว หากมีการประพฤติที่ไม่เหมาะสม Continue reading “ผลเสียที่เกิดพฤติกรรมผู้เล่นที่ไม่เหมาะสมในกีฬาเปตอง”

องค์ประกอบของทีมในกีฬาเปตอง

กีฬาทุกชนิดล้วนมีองค์ประกอบของทีมที่แตกต่างกันไป ตามจำนวน ตามหน้าที่ที่ต้องมีในการแข่งขัน แต่ถ้าเป็นกีฬาเปตองแล้วไม่มีความยุ่งยากในเรื่ององค์ประกอบของทีม Continue reading “องค์ประกอบของทีมในกีฬาเปตอง”

ผู้เล่นในกีฬาเปตอง

กีฬาเปตองเป็นกีฬาที่เล่นกันเป็นทีม ซึ่งแต่ละทีมจะมีสมาชิกที่มีความโดดเด่นกันในแต่ละด้าน แต่สิ่งสำคัญที่สุดในการเล่นเป็นทีมคือความสามัคคี Continue reading “ผู้เล่นในกีฬาเปตอง”

สนามที่ใช้ในการเล่นกีฬาเปตอง

ในสมัยก่อนกีฬาชนิดนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนัก อาจเป็นเพราะคนยังไม่รู้จักวิธีการเล่น  แต่มาในปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก จากกลุ่มคนทั่วไป Continue reading “สนามที่ใช้ในการเล่นกีฬาเปตอง”

หน้าที่และอำนาจของหัวหน้าทีมในกีฬาบาสเกตบอล

เมื่อพูดถึงบาสเกตบอลแล้วล่ะก็ เชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว ซึ่งกีฬาประเภทนี้นั้นมีการแข่งขันกันเป็นทีม เป็นกีฬาที่มีประโยชน์ทั้งทางด้านร่างกาย Continue reading “หน้าที่และอำนาจของหัวหน้าทีมในกีฬาบาสเกตบอล”